Tumblr Mouse Cursors
Dead Men Tell No Tales
Dead Men Tell No Tales
,,Hell is empty and all the devils are here...."

│Girl│17│Hungary│

Home Theme Ask.fm Heyfromhell

A pillanat, amikor azért sírsz mert rájössz, hogy kibaszott szar minden. Úgy érzed, hogy senki életében nem töltesz be egy normális szerepet. Mindenki számára csak egy pótlék vagy.

(Source: eramii, via szarkasztikuspingvin)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter