Tumblr Mouse Cursors
Dead Men Tell No Tales
Dead Men Tell No Tales
,,Hell is empty and all the devils are here...."

│Girl│17│Hungary│

Home Theme Heyfromhell Show me where it hurts

13 évesen marslakócska vitamint kéne szedned,nem fogamzásgátlót

(Source: in-love-with-the-satan, via szarkasztikuspingvin)

heyfromhell asked: nem szeretem látni,hogy szomorú vagy. és ezzel próbáltam jelezni,hogy minden rendben lesz,imádlak.


Answer:

na most még jobban összezavarodtam o.O

tisztázhatnánk ezt az egészet valamikor, valahol, négyszemközt?

Nem hazudok,csak nem mondom el…

(Source: remember-the-moment-forever, via darkdike)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter